کیسه گیری کود اوره فله در خمین

عملیات کیسه گیری کود اوره فله توسط کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از توابع شهرستان خمین خرداد ماه 1399 - استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی : عملیات کیسه گیری کود فله اوره توسط کارگزار فعال بخش خصوصی  تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان خمین آقای محمد کاظم بزرگی . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید