انجام آزمایشات کنترل کیفی 8 نمونه بذور گندم مربوط به طرح پایلوت تغذیه کودی ارسالی از استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

تعداد 8 نمونه بذور گندم حاصله از برداشت طرح پایلوت تغذیه کودی ارسالی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان جهت انجام آزمایشات کنترل کیفی در تاریخ 1399/03/10 دریافت و به آزمایشگاه بذور مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی تحویل شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید