اعلام نتایج کنترل کیفی 7 نمونه کود به معاونت فنی و کنترل کیفی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

آزمایشگاه کنترل کیفی کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی طی هفته گذشته نتایج آنالیز 7 نمونه کود ارسالی از شعب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را به دفتر معاون فنی و کنترل کیفی و مدیریت های مربوطه اعلام کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید