بازدید از مرکز خدمات سپیدار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استلن به همراه مسوول حراست اداره جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد از مرکز خدمات بخش سپیدار بازدید کردند. در این دیدار عملکرد مرکز خدمات بخش سپیدار بررسی گردید و همچنین مقرر شد دستورالعمل ارسالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خصوص نظارت بر نحوه ی توزیع کود و  تهیه گزارش های ماهانه نظارت بر توزیع کود تلاش و همکاری بیشتری صورت پذیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید