ارزیابی دو محصول گندم و ذرت در حسابرسی آب استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از ارزیابی دو محصول گندم و جو در حسابرسی آب استان خبرداد:

فریدون نقی زاده به نقل از مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ درجلسه کارگروه دوره آموزشی مدرسه در مزرعه که با حضورکارشناسان فنی آب و خاک برگزار شده بود، دو مزرعه حصارخراوان و قوشچی از اراضی منطقه تحت پوشش شبکه آبرسانی استان برای اجرای طرح حسابرسی بعنوان پایلوت انتخاب شده اند.

استان قزوین به جهت دارا بودن پتانسیل بالای سوابق مطالعاتی و اجرایی بخش کشاورزی، داده های موجود و مواجه بودن با کمبود منابع آبی به ‌عنوان پایلوت کشوری برای اجرای این طرح انتخاب شده است.

وی افزود؛ کاهش مصرف آب، افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری آب از مهمترین شاخصه‌های فائو برای اجرای این طرح است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید