کیسه گیری کود فله خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از کیسه گیری 537/55 تن کود فله در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید