تامین کود شهرستان قاین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: شهرستان قاین در دو ماهه نخست سال جاری متقاضی خرید 464 تن انواع کود شیمیایی بوده است که به انبار کارگزاران ارسال شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید