تامین وتوزیع بیش از760 تن کود اوره در شهرستان شهرکرد استان چهار محال وبختیاری

به گزارش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهار محال وبختیاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهار محال وبختیاری  از تامیین و وتوزیع بیش از760 تن کود اوره در شهرستان شهرکرد در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.

مهندس مسعود میرزایی با اعلام این مطلب افزود:کود های شیمیایی تامیین شده توسط شرکت خدمات حمایتی

کشاورزی از طریق کارگزاران توزیع تحت پوشش شرکت در بین کشاورزان در سطح شهرستان شهرکرد توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید