شرکت در کمیته بذر استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

 مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود

پیرو هماهنگی های صورت گرفته از طریق معاونت فنی تولیدی سازمان جهاد کشاورزی استان جلسه کمیته بذر استان در تاریخ 21 خرداد ماه در سالن جلسات سازمان برگزار و  مدیر فنی و تولیدی شرکت در جلسه شرکت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید