گزارش نتایج آنالیز 6 قلم سموم ارسالی از سازمان حفظ نباتات

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

طی هفته جاری آزمایشگاه سموم مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی نتایج کنترل کیفیت 6 قلم سموم ارسالی از سازمان حفظ نباتات را به همراه هزینه انجام آزمایشات به آن سازمان اعلام کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید