مهندس حمید رسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی اعلام کرد:

حمایت از تولیدکنندگان داخلی کودهای فسفاته و پتاسه

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی کودهای فسفاته و پتاسه به ویژه کودهای سوپرفسفات ساده، سوپرفسفات تریپل، دی آمونیوم فسفات، کلرور پتاسیم و سولفات پتاسیم از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فراخوان عمومی اعلام شده است.

مهندس حمید رسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان مطلب فوق افزود: شرکت های تولیدکننده ی که علاقه مند به همکاری با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای تولید و تحویل کودهای مذکور هستند با مراجعه به این شرکت دعوت به همکاری شده و قرارداد لازم منعقد می گردد.

مهندس حمیدرسولی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای خردادماه با حکم ابلاغی آقای دکتر خاوازی وزیر محترم جهادکشاورزی  به عنوان مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی انتصاب یافته و از همان زمان فعالیت این طرح با تشکیل 6 حوزه کودی آغاز شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید