اختصاص کود به شهرستان طبس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت : از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه مقدار 197 تن انواع کود به شهرستان طبس اختصاص داده شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید