توزیع 1276 تن کود اوره در قائم شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

   مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتأمین وتوزیع 1276تن کودکشاورزی ازنوع اوره درشهرستان قائم شهر در دو ماهه نخست سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  21کارگزارتوزیع کود تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان قائم شهر توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید