توزیع 2004 تن کود اوره در بهشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتأمین وتوزیع 2004 تن کودکشاورزی از نوع اوره درشهرستان بهشهر  در دو ماهه نخست سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 15 کارگزارتوزیع کود تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بهشهر توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید