مهندس علی علیزاده عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

توزیع کود گوگرد بنتونیتی در گردش کار بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

با هماهنگی های به عمل آمده و اطلاع رسانی انجام شده به کلیه ی روسای سازمان های جهادکشاورزی استان ها و طبق تفاهم نامه فی مابین با پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) توزیع کود گوگرد بنتونیتی از طریق کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آغاز می شود مهندس علی علیزاده عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن اعلام مطلب فوق افزود: طی جلسه یی که با نمایندگان پالایشگاه گاز هاشمی نژاد داشتیم جزیات فنی و بازرگانی توزیع کود گوگرد بنتونیتی مورد گفتگو و تفاهم قرار گرفت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بهره گیری از شبکه ی 3400 کارگزار توزیع نهاده های کشاورزی امکان آن را دارد تا انواع کودهای کشاورزی را که مناسب محصولات کشاورزی و اقلیم های مختلف در ایران هستند را در دسترس کشاورزان قرار دهد و بدین ترتیب از تولید داخلی چه در حوزه ی تولید کودهای کشاورزی و چه در زمینه ی جهش تولید انواع محصولات کشاورزی حمایت نماید.

کود گوگرد بنتونیتی اهمیت بسیار زیادی در افزایش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی داشته و از مزایای مهم آن می توان به جلوگیری از تثبیت عناصر غذایی در خاک به ویژه فسفر، افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی ماکرو و میکرو نظیر: ازت، فسفر، آهن، روی و منگنز و اصلاح خاک های آهکی و قلیایی و کاهش PH محصول خاک اشاره کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید