در نهمین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی عنوان شد

ترسیم برنامه خودکفایی کشور در کودهای فسفاته

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

ظرفیت های خوبی در تولید داخلی کودهای فسفاته وجود دارد که چنانچه مهم ترین مشکل تولیدکنندگان داخلی که کمبود خاک فسفات است، برطرف گردد، جهش تولید محصولات کشاورزی به ثمر خواهد نشست. مهندس حمید رسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این جلسه که با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت معادن خاک فسفات آسفوردی برگزار شد با ترسیم برنامه خودکفایی کشور در زمینه کودهای فسفاته، به نیاز کشور به این نهاده ی با اهمیت و هم چنین ظرفیت های تولید داخلی در این زمینه اشاره نمود. ایشان در ادامه، مهم ترین مشکل تولیدکنندگان داخلی را کمبود خاک فسفات برای تولید کودهای فسفاته برشمرده و از شرکت معادن خاک فسفات آسفوردی همکاری در این زمینه را خواستار شد. مهندس میرحسینی مدیرعامل معادن خاک فسفات آسفوردی با بیان ظرفیت ها و توان آن شرکت در تحویل خاک فسفات به تولیدکنندگان و محدودیت های موجود در کوتاه مدت اشاره نمودند. در این جلسه طرفین تصمیمات موثر و مثبتی در زمینه ی تحویل خاک فسفات به تولیدکنندگان داخلی کودهای فسفاته که طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هستند، اتخاذ نمودند.

مهندس حمیدرسولی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای خردادماه با حکم ابلاغی آقای دکتر خاوازی وزیر محترم جهادکشاورزی  به عنوان مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی انتصاب یافته و از همان زمان فعالیت این طرح با تشکیل 6 حوزه کودی آغاز شده است.

مشاهده خبر فوق در سایر رسانه ها:

سایت وزارت جهاد کشاورزی: ترسیم برنامه خودکفایی کشور در کودهای فسفاته

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید