هفده مورد بازرسی و نظارت در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از هفده مورد بازرسی و نظارت از مرکز عرضه نهاده های کشاورزی در استان سمنان خبر داد،مهندس افضلی با اعلام این خبر فرمودند: از جمله مهمترین مراکز عرضه نهاده های کشاورزی در سطح استان سمنان، مراکز عرضه نهاده های کشاورزی است که توسط 42 کارگزار تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان اداره می شوند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید