توزیع 3500 تن کود اوره از طریق انبارهای سازمانی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان در اردیبهشت سال 99 توانسته ایم 3500 تن کود اوره جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی از طریق انبارهای سازمانی استان تهیه و توزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید