گزارش تصویری:

عملیات کیسه گیری ،توزین،سردوزی،صفافی،و پارت چینی 3200 تن انواع کودهای شیمیایی در انبارهای سازمانی استان اصفهان

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید