عملکرد کمیسیون معاملات استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در سه ماهه ابتدای سالجاری 9 جلسه در عرصه کمیسیون معاملات استان برگزار شد که مربوط به مناقصه فعالیت های امور خدماتی و پشتیبانی، خدمات حودروی درون شهری، مناقصه حمل و نقل نهاده های کشاورزی، استعلام بهای نیروهای حفاظتی و خردید کالا در بستر سامانه  میباشد. در همه استعلام بها و مناقصه های برگزار شده  ودر همه مراحل ؛ اعم از بررسی اسناد و شرایط  شرکت در مناقصه و استعلام و بازگشایی کلیه پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) ، انجام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید