تامین کودهای کشاورزی مورد نیاز شیلات استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازتوزیع کودهای کشاورزی یارانه ای برای مصرف تولیدکنندگان ماهی بنا به درخواست اداره کل شیلات استان گیلان در سال زراعی جاری همراه میزان سهمیه اختصاصی  و ثبت حواله کشاورز در سامانه هوشمند توزیع نهاده ها خبر داد.

دکتر محمدی با بیان اینکه در استان گیلان بیش از 4200 واحد پرورش ماهی با سطح 8300 هکتارفعالیت دارند.

کودهای مورد نیاز این فعالیت مهم اقتصادی در استان توسط کارگزاران شیلات این شرکت تامین و توزیع می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید