توزیع کود

توزیع کود در خرداد ماه 99 به شهرستان مشگین شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل 

در خرداد ماه سال 99 مقدار 342 تن کود اوره به کارگزاران شهرستان مشگین شهر جهت مصرف کشاورزان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید