توزیع کوددرشهرستان گیلانغرب کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار467تن کوداوره ازطریق کارگزاران بین بهره برداران شهرستان گیلانغرب توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید