تائید سطح سبز مزارع تولید بذر برنج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تائید سطح سبز مزارع تولید بذر برنج استان گیلان پس از ثبت اطلاعات و مارک کردن زمین پیمانکاران تولید بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان توسطنماینده استانی موسسه ثبت و گواهی و نهال و بذر باتفاق کارشناسان شرکت خبر داد.

لازم به یادآوریست که در سالجاری تولید 1200 تن انواع بذر برنج در برنامه پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان برای شرکت خدمات گیلان می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید