توزیع کوددرشهرستان کنگاور استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه 

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار580تن کوداوره ازطریق کارگزاران بین بهره برداران شهرستان گنکاورتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید