مناقصه تخلیه و کیسه گیری 400 هزار تن کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان 

جلسه بازگشائی پاکت های مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تخلیه، کیسه گیری، صفافی و بارگیری به میزان 400 هزار تن کود شیمیایی فله و خاک فسفات از مبدأ بندر امام (ره) از طریق سامانه ستاد با حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان، مدیر محترم بندر امام، مسئول حراست و نمایندگان شرکت کنندگان در تاریخ 99/4/8 در دفتر مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان برگزار شد و در پایان جلسه برنده مناقصه مشخص گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید