جلسه بررسی کودهای یارانه‌ای به ریاست دکتر بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان برگزار شد.

بررسی و پایش نیازهای کودی محصولات مختلف کشاورزی در استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان لرستان

به منظور تامین به موقع و بر اساس نیاز کودی استان،  توزیع مناسب و عادلانه انواع کودهای شیمیایی ( N,P,k)در بین شهرستان‌ها و کارگزاران و عوامل توزیع، و تعیین نیاز کودی هر منطقه، جلسه بررسی کودهای یارانه‌ای به ریاست دکتر بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ، مدیران(حوزه ریاست ،  ترویج ، زراعت ، روابط عمومی) سازمان و سرپرست شرکت خدمات حمایتی در محل دفتر رئیس سازمان برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید