پرداخت مبالغ بارنامه های حمل کود از مبدأ عسلویه به استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ تعداد 22 فقره بارنامه مربوطه به کود شیمیایی در سال 1399 که توسط کامیون های شرکت حمل و نقل پرستوهای مهاجر نایبند از مبدأ عسلویه به انبار کارگزاران و انبار سازمانی استان حمل شده بود به مبلغ تقریبی 1144 میلیون ریال به حساب رانندگان واریز شده است.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید