پرداخت مبالغ بارنامه های حمل کود از مبدأ کرمانشاه در سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

 

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ تعداد 6 فقره بارنامه مربوطه به کود شیمیایی در سالجاری که توسط کامیون های شرکت حمل و نقل از مبدأ بندرعباس به انبار کارگزاران استان حمل شده بود به مبلغ بیش از 177 میلیون ریال به حساب رانندگان واریز شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید