تامین 1700کیلوگرم کود مزارع کنجد در جویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 1700کیلوگرم کود کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای مزارع کنجد در شهرستان جویبار استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده برای مزارع کنجد شامل کودهای ازته،فسفاته و پتاسه بوده اند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید