حمل بیش از 46 درصد از حجم قرارداد با پیمانکار استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ در مدت زمان سپری شده از قرارداد با پیمانکار حمل و نقل داخل استانی قزوین به طول 4 ماه از ابتدای قرارداد، بیش از 46 درصد از میزان حجم قرارداد توسط پیمانکار صورت گرفته است. وی افزود؛ به محض انجام عملیات کیسه گیری در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کودهای شیمیایی به فوریت توسط پیمانکار مربوطه به انبار کارگزاران ارسال می گردد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید