شش و نیم درصد از حجم قرارداد حمل داخلی استان قزوین در خرداد ماه صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به قرارداد حمل داخل استانی با پیمانکار استان،  شش و نیم درصد از حجم کل قرارداد در خرداد ماه امسال انجام شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید