توزیع 150 تن کود اوره در شهرستان شیروان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند بر اساس آمار ارائه شده از سوی واحد بازرگانی این مدیریت در خرداد ماه سال جاری مقدار 150 تن کود اوره در شهرستان شیروان ، از طریق کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این شهرستان جهت کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تأمین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید