بازدید کمیته نظارت وبازرسی از شهرستان فارسان استان چهارمحال وبختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهار محال وبختیاری

 

آقای مهندس میرزایی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از بازدید کارگروه کمیته نظارت وپایش

استان چهارمحال وبختیاری ازانبار ودفتر فروش کارگزاری ها وفروشگاهای غیر رسمی شهرستان

فارسان  و روند توزیع وثبت رسید بارنامه ها و حواله های کشاورزان در سامانه هوشمند خبر داد.

لازم به ذکر است تعداد 4انبار کد دار در قالب بخش خصوصی در شهرستان مشغول به کار می باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید