بازدید از انبار دامغان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان در خرداد ماه سال جاری، از انبار مرکزی استان بازدید به عمل آورده و از نزدیک مراحل کیسه گیری کود را مورد برسی قرار داده و نکات لازم به انبار داران توضیح داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید