توزیع 735 تن کود اوره وبرداشت 15هزار تن گندم در شهرستان لردگان استان چهار محال وبختیاری

به گزارش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهار محال وبختیاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از توزیع 735تن کود اوره وبرداشت 15000تن گندم  در شهرستان لردگان  خبرداد.

مسعود میرزایی افزود: باتلاش وهماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت ومدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در سه ماهه بهار جاری، 735 تن کود اوره جهت مصرف گندم کاران و بهره برداران بخش کشاورزی از طریق کارگزاران تحت پوشش، بین آنها توزیع گردید.

ایشان بیان داشتند:پیش بینی می شوددر این شهرستان  15000 تن گندم از ارقام دیم(سرداری،آذر 2،) وارقام گندم آبی شامل (پیشگام ،میهن وپیشتاز ) برداشت شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید