فروش کود

فروش کود پتاسیم در سه ماهه نخست سال

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل 

واحد کود استان اردبیل از فروش کود سولفات پتاسیم در سه ماهه نخست سال خبر داد.

این واحد با بیان این خبر افزود: مقدار 116 تن کود سولفات پتاسیم طی 90 روز جهت مصرف بهاره کشاورزان فروش به کارگزار داشته ایم . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید