ترجیح گیاه کیوی به مصرف کود پتاسه کلرید نسبت به سولفات

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازتوزیع کود کشاورزی کلرور پتاسیم برای مصرف در باغات کیوی استان بنا به درخواست باغداران جهت افزایش کیفیت و بازار پسندی محصول در سال زراعی جاری همراه با ثبت حواله کشاورز در سامانه هوشمند توزیع نهاده ها و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص زمان و میزان مصرف این کود به باغداران از طریق کارگزاری های رسمی این شرکت خبر داد.

دکتر محمدی با بیان اینکه کلرید پتاسیم علاوه بر ارزان بودن، به دلیل نیازمندي بالاي کلرید براي رشد کیوي فروت به دو شکل دیگر پتاسیم(سولفات پتاسیم و نیترات پتاسیم) ترجیح داده میشود. بنابراین کود  پتاسیم500 تا 600  کیلوگرم درهکتار کلرید پتاسیم براي اصلاح و جبران کمبود متوسط تا شدید در باغ هاي میوه مورد نیاز است که انتظار میرود 35 تن میوه تولید کند.

نتایج پژوهش های به دست آمده گویای آن است که نشانه هاي کمبود پتاسیم معمولاً تا زمانی که غلظت پتاسیم دربرگهای جوان کاملاً گسترش یافته، پایین تر از1/5 درصد است ظاهر نمی شود. عنصر پتاسیم جهت افزایش عملکرد، بهبود سایز  و کیفیت میوه کیوی بسیار مهم و ضروری است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید