فروش کود مخلوط با سولفات آمونیم در سه ماهه نخست سال 99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل 

مقدار 200 تن کود نیترات آمونیم مخلوط با سولفات آمونیم (سولفان) در سه ماهه نخست سال 99 فروش به کارگزار داشته ایم که بین کشاورزان جهت مصرف بهاره توزیع شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید