برگزاری جلسه کمیته فنی کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تشکیل و برگزاری جلسه دوره ای کمیته فنی کود در استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: به منظور بررسی و تعیین و تکلیف قسمتی از کودهای مکشوفه موجود در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کمیته فنی با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید