تحویل کود به کارگزارشهرستان بیرجند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تحویل  مقدار 164 تن انواع کود به کارگزار متقاضی شهرستان بیرجند در سه ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید