ارسال کود اوره در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

مدیر استان سمنان از ارسال کود اوره در تیر ماه سال جاری خبر داد ، ایشان افزودند: در تیر ماه سال جاری مقدار 200 تن کود اوره فله در انبار مرکزی استان کیسه گیری و تحویل کارگزاران استان شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید