انعقاد تفاهمنامه با شرکتهای تامین کننده وتولیدکنندگان داخلی کودهای غیریارانه ای

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

با تلاش بی وقفه همکاران اداره فروش مدیریت بازرگانی داخلی تاکنون با 61 شرکت تامین کننده و تولیدکنندگان داخلی کودهای غیریارانه ای 66 فقره تفاهم نامه در قالب 340 قلم کود منعقدگردیده است . لازم بذکر است جهت انعقاد تفاهمنامه با مدیریتهای محترم امورحقوقی و قراردادها ، فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی همچنین استان حوزه استحفاظی هر شرکت هماهنگی بعمل آمده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید