توزیع کود شیمیایی در شهرستان صالح آباد، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

امید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی :

از ابتدای سال جاری تاکنون میزان 180 تن کود شیمیایی به شهرستان صالح آباد توسط عاملین تحت پوشش این مدیریت هم و در بین کشاورزان متقاضی با رعایت قوانین و مقررات و با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توزیع گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید