جلسه بررسی و کنترل جداول بودجه استان چهار محال و بختیاری

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

جلسه بررسی و کنترل بودجه استان چهار محال و بختیاری  روز دوشنبه در دفتر مدیر طرح و برنامه با حضور سرکار خانم مهندس نظری و مدیرمحترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهار محال و بختیاری و خانمها لطفی ، خسروی و لطفی مهر برگزار و کلیه جداول تبعی و سرمایه ای و جاری کنترل و بررسی گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید