توزیع 2347 تن کود کشاورزی در قائم شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتامین و توزیع2347 تن  کودکشاورزی از انواع پرمصرف در شهرستان قائم شهر در3 ماه نخست سال جاری برای آبزی پروران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از طریق 24 کارگزار توزیع کود  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی پرورش آبزیان در سطح شهرستان قائم شهر توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید