برداشت گندم در آشتیان - استان مرکزی

برداشت گندم در شهرستان آشتیان – تیرماه 1399 استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی اعلام نمود: آغاز برداشت محصول گندم از مزارع شهرستان آشتیان را، خبر داد .

وی افزود:  برداشت محصول کندم از 31 خرداد ماه در سطح 27هزار هکتار از اراضی دیم و 200هکتار اراضی آبی آغاز گردیده وتا نیمه تیر ماه بیش از 6 هزار هکتار از محصول گندم شهرستان برداشت شده است ،  لازم به ذکر است که کلیه نیاز کودی استان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  تهیه واز طریق کارگزاران تحت پوشش در اختیار کشاورزان و بهره بردارن منطقه  قرار گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید