سفر وزیر محترم جهاد کشاورزی به استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان:

سفر وزیر محترم جهاد کشاورزی به استان سمنان در تاریخ 97/6/14 ، و به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آقای مهندس حجتی در سفر به شهرستانهای دامغان و شاهرود چندین پروژه کشاورزی در دو شهرستان را افتتاح نمودند و همچنین در سفر به استان سمنان از کارخانه تولید فرآورده های لبنی (صدر البرز دامغان ) بازدید نموده و در دومین برنامه خود پروژه دو هزار هکتاری آبیاری تحت فشار دامغان را نیز افتتاح نمودند. 

همچنین بازدیداز کارخانه سورتینگ پسته و باغ پسته با رقم ( U.C.B.1 ) شهرستان دامغان و بازدید از کارخانه کنستانتره شاهرود نیز جزو برنامه های ایشان بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید