تقدیر و تشکر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گمیشان از مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گمیشان به پاس ارج نهادن از زحمات حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان   در خصوص تامین و توزیع کود شیمیایی تقدیر و تشکر نمود متن تقدیر به شرح ذیل آمده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید