بازدید از انبارهای سازمانی استان فارس

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

در تاریخ 22 تیرماه 99 سرپرست شعبه فارس به اتفاق معاون فنی و امور تولیدی شعبه از انبارهای سازمانی در منطقه زرقان از کودهای موجود در انبار از جمله کود مخلوط نیترات آمونیم و سولفات آمونیم بازدید و رهنمودهای لازم به همکاران ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید